Η METEOGEN στην καθημερινή μάχη του Χρηματιστηρίου Ενέργειας

18/07/2020

METEOGEN: Μια ελληνική εταιρεία πρόγνωσης παραγωγής ενέργειας στην καθημερινή μάχη του Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Με όραμα την είσοδό της στις πρώτες θέσεις στην παγκόσμια αγορά παροχής υπηρεσιών πρόγνωση ενέργειας η METEOGEN, μια ελληνική εταιρεία, έχει αναπτύξει εξελιγμένο σύστημα 3D αριθμητικών  μοντέλων πρόγνωσης του ανέμου και μεθόδους machine learning, παράγοντας μεγάλης ακρίβειας προγνωστικά δεδομένα παραγόμενης ενέργειας σε υπερυψηλή χωρική και χρονική ανάλυση.

Η πρόγνωση  μετεωρολογικών δεδομένων αποτελεί αντικείμενο της ομάδας της METEOGEN για πάνω από 15 χρόνια  καλύπτοντας ανάγκες της ναυσιπλοΐα, της γεωργίας και άλλων πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον καιρό. Τα τελευταία 2 έτη η METEOGEN, αφουγκραζόμενη τις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανέπτυξε εξειδικευμένα εργαλεία πρόγνωσης ανέμου, καθώς και πρόγνωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο ανεμογεννητριών και πάρκων.

Η αναγκαιότητα προγνώσεων αιολικής παραγωγής σε ένα Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας  προκύπτει αρχικά για την ασφάλεια και τη διαχείρισή του, καθώς και την αποδοτικότητα των εκάστοτε επενδύσεων, ενώ συνεισφέρει σημαντικά στο προγραμματισμό του Συστήματος και στη συνεργασία του με τα άλλα συμβατικά μέσα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η υψηλής χρονικής και χωρικής ακρίβειας πρόγνωσης αιολικής ενέργειας αποτελεί επίσης σημαντικό εργαλείο στις καθημερινές συναλλαγές στα χρηματιστήρια ενέργειας ανά τον κόσμο.  Στην Ελλάδα με την έναρξη των συναλλαγών του  Ελληνικού Χρηματιστήριο Ενέργειας και τη λειτουργία της προημερήσιας και  ενδοημερήσιας αγοράς, η γνώση της διακύμανσης της παραγωγής αιολικής ενέργειας θα αποτελέσει καθοριστικό οδηγό στις καθημερινές συναλλαγές της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ με την αναδιοργάνωση των ευρωπαϊκών χονδρεμπορικών αγορών, η ακριβής πρόγνωση σε εθνικό επίπεδο θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στη παραπάνω σύζευξη.

Όπως αναφέρει ο Δρ. Παπαδήμας Χρήστος, Μετεωρολόγος και υπεύθυνος  προϊόντων και υπηρεσιών της METEOGEN, «οι μέχρι πριν λίγα χρόνια εφαρμοσθείσες μέθοδοι δεν έδιναν πάντα ικανοποιητικά αποτελέσματα, καθώς η χωρική ανάλυση των αριθμητικών μετεωρολογικών μοντέλων δεν επέτρεπε την ικανοποιητική προσαρμογή τους στις τοπογραφικές ιδιαιτερότητες των θέσεων των περισσοτέρων πάρκων και ιδιαίτερα σε περιοχές με περίπλοκο ανάγλυφο, όπως η Ελλάδα. Σήμερά με την εξέλιξη των μεθόδων πρόγνωσης και την υπερυψηλή χωρική ανάλυση που πλέον υποστηρίζουν, μπορούν να παράγουν δεδομένα ανέμου μεγάλης ακρίβειας για σχετικά  μεγάλο προγνωστικό χρόνο».

Συνεχίζοντας ο κ. Παπαδήμας αναφέρει ότι  «οι ιδιαιτερότητες κάθε αιολικού πάρκου προσδιορίζονται επίσης και από όρους μικρομετεωρολογίας με καθοριστική συμβολή όχι μόνο των χαρακτηριστικών της κάθε ανεμογεννήτριας αλλά και των σχετικών θέσεών τους στο χώρο ενός πάρκου. Η λύση που εφαρμόζει η METEOGEN είναι η χρήση εξελιγμένων μοντέλων machine learning, με τις οποίες υποβοηθά το αρχικό σύστημα πρόγνωσης».

Η METEOGEN παράγει σήμερα υπερυψηλής χωρικής ανάλυσης βραχυπρόθεσμες προγνώσεις αιολικής ενέργειας με χρονικό βήμα που φτάνει σε επίπεδο μερικών λεπτών και με χρονικό ορίζοντα αρκετών ημερών.

Οι υπηρεσίες της METEOGEN αφορούν κυρίως ηλεκτροπαραγωγούςtrader και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην προμήθεια ρεύματος, καθώς μπορούν να συμβάλουν τόσο στις αγοραπωλησίες ρεύματος για το επόμενο 24ωρο, όσο και στην ενδοημερήσια αγορά που αφορά αγοραπωλησίες ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στην ίδια ημέρα, ενώ σημαντικός μπορεί να είναι ο ρόλος τους στο συντονισμό του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας και φυσικά στην παροχή φθηνότερου ρεύματος στον τελικό καταναλωτή.

Τα προγνωστικά δεδομένα της METEOGEN παρέχονται σε εξελιγμένο περιβάλλον αποτύπωσης, με συγκεντρωτικά ανά πάρκο, δυνατότητες αναζήτησης σε ιστορικά δεδομένα και πλήθος επιλογών export δεδομένων.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδήμα, το επόμενο διάστημα η METEOGEN ολοκληρώνει και το σύστημα πρόγνωσης ηλιακής ενέργειας υπερύψηλής χωρικής και χρονικής ανάλυσης, καλύπτοντας έτσι και τις ανάγκες στο πεδίο των φωτοβολταικών πάρκων.

Για περισσότερες πληροφορίες:

meteogen.com

περισσότερα »