Η πρώτη εικόνα του MSG-3, του νέου μετεωρολογικού δορυφόρου της Ευρώπης

01/10/2012

Στις αρχές του Αυγούστου, το Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager (SEVIRI), ένα από τα επιστημονικά όργανα με τα οποία είναι εξοπλισμένος ο MSG-3, έλαβε την πρώτη εικόνα της Γης. Είναι η πρώτη απόδειξη ότι ο νέος μετεωρολογικός δορυφόρος της Ευρώπης, ο οποίος εκτοξεύτηκε στις 5 Ιουλίου, είναι ήδη σε λειτουργία και έτοιμος να αρχίσει να παρέχει μία σειρά από υπηρεσίες μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος των συστημάτων του.

O τελευταίος δορυφόρος της δεύτερης επιτυχημένης σειράς Μeteosat εκτοξεύτηκε με επιτυχία με τη βοήθεια ενός πυραύλου Ariane 5, την Πέμπτη 6 Ιουλίου στις 12.36 π.μ. ώρα Ελλάδος, από Ευρωπαϊκή βάση εκτόξευσης στο Κουρού της Γαλλικής Γουϊάνας.
Τα επιστημονικά όργανα με τα οποία είναι εξοπλισμένος ο δορυφόρος, θα επιτρέψουν στην Ευρώπη και στην Αφρική να συνεχίσουν να λαμβάνουν παρατηρήσεις απαραίτητες για την πρόγνωση του καιρού.
Ο MSG-3 έχει συνδεθεί με τα υπόλοιπα μέλη της σειράς Meteosat και τοποθετήθηκε σε γεωγραφικό πλάτος 0°, πάνω από τον Κόλπο της Γουινέας, σε γεωστατική τροχιά και κινείται με ταχύτητα ίσης με της περιστροφής της Γης γύρω από τον εαυτό της.

«Η εκτόξευση του δορυφόρου MSG-3 επιτρέπει στον "Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών Δορυφόρων" (EUMETSAT) και τον "Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος" (ESA), να συνεχίσουν να προσφέρουν υψηλής ποιότητας παρατηρήσεις από το διάστημα οι οποίες είναι ανεκτίμητες για την παρακολούθηση του καιρού και τον εντοπισμό ακραίων καιρικών συνθηκών», σημείωσε ο Jean-Jacques Dordain, Γενικός Διευθυντής της ESA.
«Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, η υποδειγματική συνεργασία της ESA με την EUMETSAT αποτέλεσε τη βάση για την επιτυχία των προγραμμάτων Meteosat και EUMETSAT Polar System (EPS) Metop».
«Τα προγράμματα αυτά έχουν εξασφαλίσει έγκυρες προγνώσεις καιρού, οι οποίες έχουν βελτιωθεί με τη διαδοχή παλαιότερων δορυφόρων παλαιότερης γενιάς από νεότερους και έχουν φέρεις σημαντικά οικονομικά οφέλη όσο και έχουν συνεισφέρει σε μία καλύτερη ποιότητα ζωής για τους Ευρωπαίους. Μέχρι σήμερα δύο σειρές δορυφόρων έχουν κατασκευαστεί από την ESA και την EUMETSAT».
«Ο MSG-3 θα εξασφαλίσει τη συνέχιση της παροχής των σημερινών υπηρεσιών. Ωστόσο, η ESA ήδη σχεδιάζει σε συνεργασία με την EUMETSAT, την επόμενη σειρά μετεωρολογικών δορυφόρων, την τρίτη σειρά Μeteosat», πρόσθεσε ο Volker Liebig, Διευθυντής του Προγράμματος Παρατήρησης της Γης της ESA.
«Όταν θα τεθεί σε λειτουργία στο τέλος της δεκαετίας, ένα μεγάλο τεχνολογικό άλμα θα έχει επιτευχθεί το οποίο θα επιτρέψει σημαντικές βελτιώσεις στις παρατηρήσεις, αυξάνοντας σημαντικά στην ταχύτητα με την οποία συγκεντρώνονται, ενώ παράλληλα θα υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής για ίχνη διαφορετικών αερίων».

Η πρώτη εικόνα του MSG-3 (07-08-2012, 9:45 UTC) HI-RES JPEG (2112 Kb)


H εκτόξευση του MSG-3


Σχετικά με τη δεύτερη σειρά δορυφόρων Meteosat

Το πρόγραμμα MSG έχουν αναλάβει από κοινού η ESA και η EUMETSAT. Η ESA είναι υπεύθυνη για την κατασκευή δορυφόρων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των τελικών αποδεκτών των παρατηρήσεων, όπως αυτές ορίζονται από την EUMETSAT, καθώς και των διαδόχων τους. Έχει ακόμα αναλάβει την εκτόξευση και της πρώτης φάσης εργασιών για την τοποθέτηση των δορυφόρων σε γεωστατική τροχιά, πριν την παράδοσή τους στην EUMETSAT.
Από την άλλη, η EUMETSAT είναι υπεύθυνη για την κατασκευή της απαραίτητης επίγειας υποδομής για την παροχή παρατηρήσεων και άλλων υπηρεσιών, όσο και να φροντίζει την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων από τους τελικούς αποδέκτες και την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των συστημάτων προς όφελος των Ευρωπαίων.
Ο MSG-3 είναι ο τρίτος δορυφόρος μίας σειράς συνολικά τεσσάρων δορυφόρων που πρωτοπαρουσιάστηκε το 2002. Πρόκεται για μία σειρά δορυφόρων εξοπλισμένων με το επιστημονικό όργανο SEVIRI (Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager) το οποίο έχει σχεδιαστεί για παρατηρήσεις στο ορατό και το υπέρυθρο.
Το SEVIRI είναι στραμμένο προς την Ευρώπη και την Αφρική προκειμένου να συγκεντρώνει παρατηρήσεις που θα βελτιώσουν τοπικές προγνώσεις και ειδικότερα, ακραίων καιρικών φαινομένων. Σαρώνει την επιφάνεια της Γης και την ατμόσφαιρα κάθε 15 λεπτά σε 12 διαφορετικά μήκη κύματος, και καταγράφει τον σχηματισμό νεφών και αλλαγές θερμοκρασίας.
Το SEVIRI έχει την ικανότητα να εντοπίζει τόσο μικρές δομές στην ατμόσφαιρα όσο ένα χιλιομέτρο πλάτος στην περιοχή του ορατού και έως τρία χιλιόμετρα στην περιοχή του υπέρυθρου.
Οι δυνατότητες του MSG-3, ωστόσο, δεν περιορίζονται στην συγκεντρώση μετεωρολογικκών παρατηρήσεων και στην παρακολούθηση της αλλαγής του κλίματος στη Γη. Είναι εξοπλισμένο με ένα πλήθος από επιστημονικά όργανα.
Ο ανιχνευτής Global Earth Radiation Budget συγκεντρώνει μετρήσει της ηλιακής ενέργειας που αντανακλάται στην επιφάνεια της Γης και εκπέμπεται πίσω στο διάστημα με σκοπό να προσδιορίσει πόση ενέργεια εισχωρεί στο σύστημα ατμόσφαιρας - υδρόσφαιρας της Γης και να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της κυκλοφορίας αέριων μαζών μεταξύ της ημερήσιας και της νυχτερινής πλευράς της ατμόσφαιρας.
Με τη βοήθεια του αναμεταδότη Search & Rescue, ο δορυφόρος MSG-3 θα εξυπηρετεί την αναμετάδοση σημάτων που εκπέμπουν επίγειοι σταθμοί έκτακτης ανάγκης.
Ο MSG-3 κατασκευάστηκε στις Κάννες της Γαλλίας από μία ομάδα εταιρειών, την οποία ηγήθηκε η Thales Alenia Space. Περισσότεροι από 50 υπερεργολάβους από 13 Ευρωπαϊκές χώρες συμμετείχαν στην κατασκευή του.
Η εκτόξευση του τελευταίου δορυφόρου της σειράς, του MSG-4, αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2015.


Ο δορυφόρος MSG-3

πηγή: esa.int

περισσότερα »