Γιατί στις πόλεις η θερμοκρασία είναι υψηλότερη ;

04/09/2013

Το φαινόμενο περιγράφεται συχνά ως "αστική θερμική νησίδα". Τα αποτελέσματά του, όμως, είναι πολύ πιο... απλά και τα βιώνουμε όλοι : στις πόλεις, πάντα οι θερμοκρασίες είναι υψηλότερες σε σχέση με την ύπαιθρο που τις περιβάλλει. Συνήθως η διαφορά αυτή είναι πιο έντονη κατά τις νυχτερινές ώρες σε σχέση με την υπόλοιπη ημέρα. Επίσης, εντονότερο εμφανίζεται φαινόμενο κατά τη διάρκεια του χειμώνα σε σχέση με το καλοκαίρι. Για μικρές πόλεις η τιμή της διαφοράς θερμοκρασίας είναι 2-3° C, ενώ για μεγάλες πόλεις όπως π.χ. η Αθήνα μπορεί να φτάσει τους 10-12° C.

Γιατί, λοιπόν, συμβαίνει το φαινόμενο αυτό;
Τα κυριότερα αίτια του φαινομένου είναι τροποποίηση της επιφάνειας του εδάφους, λόγω αστικής ανάπτυξης, καθώς και η παραγωγή "θερμικών αποβλήτων" εξαιτίας της ενεργειακής χρήσης (π.χ. θέρμανση, κυκλοφορία οχημάτων). Όσο πιο πυκνοδομημένη είναι μια περιοχή, τόσο περισσότερο τα διάφορα κτιριακά στοιχεία παγιδεύουν τη θερμότητα στην περιοχή και δεν επιτρέπουν την γρήγορη ανανέωση του αέρα. Η μεγάλη θερμική αγωγιμότητα και θερμοχωρητικότητα υλικών όπως το τσιμέντο και η άσφαλτος δεν επιτρέπουν την γρήγορη ψύξη του αστικού περιβάλλοντος μετά τη δύση του ήλιου, με αποτέλεσμα τη νύχτα να καταγράφονται μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ πυκνοδομημένων περιοχών και υπαίθρου.

Η έλλειψη πρασίνου και οι εκπομπές ρύπων αποτελούν επίσης βασικές αιτίες του φαινομένου αυτού, όπως επίσης και η θερμότητα που παράγεται από τα ανθρώπινα σώματα, τα οποία... αφθονούν στις μεγάλες πόλεις.

Ιδιαίτερα ανήσυχοι είναι οι επιστήμονες, καθώς το φαινόμενο της "αστικής θερμικής νησίδας" μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του αέρα και τη δημόσια υγεία. Η νησίδα αυτή σε συνδυασμό με την τυχόν ύπαρξη ρυπογόνων βιομηχανιών στις παρυφές της πόλης και την κλειστή τοπογραφία της ευρύτερης περιοχής, συντελεί στην έντονη ρύπανση της πόλης, ευνοώντας τη μεταφορά ρύπων από την περιφέρεια, λόγω της μετακίνησης στρωμάτων αέρα που έρχονται να καταλάβουν τη θέση άλλων στρωμάτων, τα οποία θερμαινόμενα, λόγω ύπαρξης της αστικής νησίδας, ανεβαίνουν.

Ο φωτογράφος Nikolay Lamm, δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών στο StorageFront.com, οι οποίες αποκαλύπτουν τα αίτια του φαινομένου "αστική θερμική νησίδα". Οι φωτογραφίες είναι τραβηγμένες με θερμική κάμερα και αποτυπώνουν τις θερμότερες ζώνες της πόλης της Νέας Υόρκης.

weather.gr

περισσότερα »